BHPWAŁCZ

BHP Wałcz

Usługi BHP i PPoż.

Prowadzimy między innymi efektywne szkolenia z zakresu BHP i PPoż.

Oferta

Bezpieczeństwo i higiena pracy

  • Szkolenia wstępne nowo przyjmowanych pracowników.
  • Szkolenia okresowe dla pracowników na stanowiskach: robotniczych, administracyjno-biurowych, pracodawców i kierujących zespołami ludzkimi.
  • Postępowanie wypadkowe ( w drodze do/z pracy, w pracy).
  • Sporządzanie dokumentacji ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
  • Sporządzanie dokumentacji ryzyka zawodowego oraz zasad bhp dla pracowników pracy zdalnej.

Ochrona przeciwpożarowa

  • Szkolenia z ochrony przeciwpożarowej dla pracowników.
  • Szkolenia dla pracowników wyznaczonych przez pracodawcę do wykonywania działań w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
  • Opracowywanie i aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
  • Ustalenie normatywu oraz wyposażanie obiektów w gaśnice, znaki ewakuacyjne ,znaki ochrony ppoż.

Skontaktuj się z nami

Ostrowiec 17, 78-600 Wałcz

Zakład Usług BHP i PPOŻ Jan Kaczanowicz